fetishfuns.net

Velkommen som frivillig

Vores frivillige har en meget stor del af æren for, at vi har en levende formidling i Andelslandsbyen med aktiviteter i bygninger og udstillinger. At være frivillig er til glæde både for den frivillige og for Andelslandsbyen.

Frivillige kan vælge at deltage i et eller flere laug efter interesse. På bagsiden af denne pjece er der en liste over nuværende laug. Sekretariatet på 1. sal i administrationsbygningen hjælper dig med at få kontakt til laugsformanden. Det forventes, at du som frivillig minimum binder dig for 6 heldagsvagter á 7-8 timer på en sæson. Du kan også vælge at være frivillig til de faste arrangementer, f.eks. høstmarkedet. Den trykte guide udleveres til alle frivillige.

Det frivillige arbejde er ulønnet. Som tak arrangerer Andelslandsbyen aftenmøde for de frivillige 2 gange årligt. Møderne indeholder orientering om aktiviteter og arrangementer, åben debat og foredrag, som afsluttes med fællesspisning, underholdning og hyggeligt samvær.

Ønsker du at blive frivillig.
Kontakt vores Frivillige-laug, som for organiseringen af vores mange laug og frivillige. De vil byde dig velkommen, og guide dig i forhold til hvilket laug der passer til dine ønsker.

Kontakt Lauget, Henrik truelsen på ht@andelslandsbyen.dk eller tlf.: +45 5120 2539.

Generelle regler

Der er vedtaget en frivillighedspolitik for Andelslandsbyen Nyvang.

Udover de regler som findes i de enkelte laug, er der følgende regler for alle:

Bespisning

Når frivillige er på vagt/arbejde byder Andelslandsbyen på frokost m. 1 vand/kaffe/te. Det skal bestilles på de specielle bestillingssedler og afleveres ved bagdøren/postkasse i Traktørstedet Madam Blå senest kl. 10.00 samme dag. Sedlerne udleveres af sekretariatet. Vær opmærksom på, at du ikke må drikke alkohol i åbningstiden.

Forsikring

Alle frivillige er omfattet af Andelslandsbyens lovpligtige arbejdsgiverforsikring.

Indkøb

Alle indkøb skal godkendes på forhånd af Andelslandsbyen. Er lauget i tvivl spørges direktøren.

Kørepenge

Du kan få kørepenge, når du skal på vagt. Dog ikke for de første 24 km. Køreseddel får du i bogholderiet. Der står instruktion på bagsiden – den skal følges nøje. Den udfyldte seddel afleveres igen til bogholderiet. Sedlerne skal afleveres hver måned.

Medlemskab
Frivillige opfordres til at være medlem af foreningen Andelslandsbyen Nyvang, så de gennem stemmeretten på den årlige generalforsamling får medindflydelse på den institution, hvor de lægger så mange kræfter.

Parkering

Frivillige parkerer på parkeringspladsen ved billethuset. Hvis du har et officielt blåt handicapskilt kan du få en speciel tilladelse til at parkere andre steder. Kun Andelslandsbyens direktør kan give en sådan tilladelse. Der er en speciel ordning for hestefolkene.

Påklædning

Det er vigtigt at Andelslandsbyen virker autentisk. Derfor skal de frivillige klæde sig i tøj, der relaterer til perioden 1870-1960.

Tekstillauget hjælper dig gerne med at skaffe tøjet. De findes på 1. sal i opgang A i den moderne bygning. De er der hver 2. tirsdag. Du skal selv holde tøjet rent og helt.

Børneattest

I Andelslandsbyen har vi meget kontakt til børn. Derfor har bestyrelsen besluttet, som en del af Andelslandsbyens politik, at frivillige og personale i Andelslandsbyen skal have denne attest. Vi gør det for både at beskytte gæster, frivillige og personale.

Information om Andelstiden

Andelslandsbyen formidler andelsbevægelsens historie og hverdagslivet på landet i perioden 1870-1960.

Det er vigtigt, at vi alle tager udgangspunkt i den samme historie over for publikum. Derfor opfordres du til at deltage i de faglige kurser, som Andelslandsbyen tilbyder de frivillige.

Vagtplaner

Hvert laug laver selv sine vagtplaner. Det er vigtigt for formidlingen i Andelslandsbyen, at du møder op til de aftalte vagter. Hvis du bliver forhindret, så prøv selv at finde en anden, og kontakt så din laugsformand, så han/hun ved, hvem der kommer.

Historiske briller

Andelslandsbyen Nyvang har indgået aftale med optikeren Smarteyes, Ahlgade 47A, 4300 Holbæk.
Her kan man købe “historiske briller” med 50% rabat på hele brillens pris. dvs.:

Enkeltstyrke briller. normal pris: 1450,- minus 50% = 725,-
Tillæg med digitalfit og sundhedstjek 600,- minus 50% = 1025,- i alt.

(ved flere brillekøb til samme person, vil brille nr. 2 koste 725,- inkl. digitalfit, hvis det er valgt i første par)

Flerstyrke briller. normal pris: 3450,- minus 50% = 1725,-
Tillæg med digitalfit og sundhedstjek 600,- minus 50% = 2625,-

(Ved flere brillekøb til samme person, vil brille nr. 2 koste1725,- inkl. digitalfit, hvis det er valgt i første par)

Hvis man vælger andre tillæg, vil der også være rabat på 50 % tillæg.

Comments are closed.

fetishfuns.net
fetishfuns.net