fetishfuns.net

Vi modtager med tak

Overvejer du at donere genstande til Andelslandsbyen?

Vi modtager mange genstande, men på trods af det kan vi ikke garantere, at alle genstande bruges i Andelslandsbyens formidling. Ofte starter donationer på magasin, og når et arrangement skal afvikles, vil relevante ting bringes i spil.

Vi arbejder med historiske genstande fra perioden 1870-1960 og bruger dem i formidlingen i forbindelse med udstillinger og arrangementer, hvor vores medarbejdere, frivillige og publikum har de mange genstande mellem hænderne og bruger dem, som de oprindelig blev brugt.

Hvilke afleveringer tager Andelslandsbyen imod?

Vi tager imod donationer, der er fra 1870-1960 eller kan illustrere perioden. De skal besidde en unik værdi i forhold til vores formidling, og det vigtigste er derfor, at de kan tåle at blive brugt. Det skyldes, at de bruges i formidlingen, og der skal de helst skal være komplette i sæt og i stand, da det er lettere at bruge identiske møbler, kaffestel, redskaber mm. i vores bygninger.

Vores samling består af alt fra redskaber, litteratur, interiør, maskiner til bygningsdele til tekstiler og viden om perioden og datidens erhverv og fritid. Vi er især interesseret i hverdagstøj og materialer, der kan illustrerer dagligdagen og et typisk landsbyliv, da vi har tidstypisk tøj på og bruger materialerne i vores arrangementer.

Hvordan foregår donation i praksis?

For at sikre en korrekt proces skal donationer foregå efter aftale og helst på hverdage. Kontakt derfor på mail eller telefon for at aftale en tid. Ofte vil du blive bedt om sende en mail med billeder af genstandene, da vi på den måde nemmere kan forholde os til genstandene, og hvordan de kan passe ind i samlingen.

Ved donationer skal der skrives under på et gavebrev med navn og adresse samt en erklæring om, at afleveringen er i overensstemmelse med vores forbehold. På den måde kan vi sikre, at der ikke er uoverensstemmelser, og at vi overtager retten til genstandene. En aflevering er først gyldig, når vi begge har skrevet under.

Du kan se givererklæringen her:

Givererklæring

Som giver erklærer jeg, at jeg har den fulde råderet over de afleverede materialer, og at jeg overdrager den fulde råderet til Andelslandsbyen Nyvang. Som oplevelsescenter er Andelslandsbyen Nyvang ikke underlagt Museumsloven og har ikke forpligtelser til at indsamle og bevare. Afleverede materialer kommer ikke i samlingen som historiske genstande, men de kommer primært på magasin eller benyttes som brugsgenstande som led i formidlingen. Det omfatter udstillinger og arrangementer, hvor de håndteres af medarbejdere, frivillige og publikum i levendegørelsen af tidstypiske aktiviteter. Andelslandsbyen Nyvang kan derfor ikke garantere, at afleverede materialer bevares i samme tilstand, som de indleveres eller udskilles fra samlingen på et senere tidspunkt. Jeg erklærer mig indforstået med Andelslandsbyens forbehold.

Hvad sker der med mine ting, når de er afleverede?

Når vi har sagt ja tak til en genstand, får den et genstandsnummer, fotograferes, registreres med alle oplysninger og opmagasineret. Derefter overtager Andelslandsbyens laug dem, og her varetages de af frivillige.

Låner Andelslandsbyen materialer ud?

Afleverede materialer kan efter aftale lånes og overdrages til andre museer, film, teater mm., men vi får dem altid tilbage igen.

Hvilke regler er Andelslandsbyen underlagt?

Vi er ikke underlagt Museumsloven og har ikke forpligtelser til at indsamle og bevare genstande og andre historiske materialer for eftertiden. Vi tager løbende stilling til de donationer, vi tilbydes. På den måde kan vi sikre, at de passer ind i samlingen eller formidlingen af Andelslandsbyens tidsmæssige periode og har mulighed for at afvise donationer, hvis de ikke gør.

Comments are closed.

fetishfuns.net
fetishfuns.net